Koprimas

HUBUNGI KAMI

Panduan Permohonan

Langkah 1

Borang Permohonan Anggota:
Isi dengan lengkap & selepas itu ke Langkah 2.

Langkah 2

Borang Permohonan Pembiayaan:
Isi dengan lengkap & selepas itu ke Langkah 3.

Langkah 3

Muat Turun Dokumen:
1. Sila baca dokumen-dokumen dengan teliti sebelum dilengkapkan.
2. Sila isi maklumat di dalam kotak -kotak yang disediakan.
3. Sila tulis dengan tulisan yang jelas dan nyata.

Langkah 4

Muat Naik Dokumen:
1. Sila imbas dokumen-dokumen dengan jelas.
2. Sila pastikan saiz setiap dokumen selepas imbas kurang dari 2MB sebelum muat naik.
3. Format selepas imbas ialah JPEG atau PDF.